Strategie – hoe werken wij: 

Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought biedt financiële ondersteuning in de vorm van donaties en leningen aan initiatieven die bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling. Dit doen wij door het initiëren en proactief selecteren van projecten en het uitnodigen van organisaties om een voorstel in te dienen. 

Wij zullen voornamelijk projecten en organisaties steunen die de vrijheid van denken faciliteren en openheid en wederzijds begrip bevorderen door: 

 • Open dialoog mogelijk te maken 
 • Uitwisselingen van gedachtegoed te faciliteren 
 • Ruimte voor nieuwsgierigheid, perspectiefwisseling en nuancering te creëren 
 • Geweldloze communicatie te stimuleren 
 • Interlevensbeschouwelijke competenties te vergroten 
 • Onafhankelijke levensbeschouwelijke gesprekken en geestelijke begeleiding te faciliteren ‘ 

Daarnaast ondersteunen wij projecten die: 

 • Bewustwording creëren rondom algoritmes op sociale media die de vrijheid van denken beperken 
 • Gericht zijn op het voorkomen van polarisering in de media 

Voorbeelden 

Hieronder leest u voorbeelden van projecten en organisaties die aansluiten bij de doelstelling en in aanmerking kunnen komen voor donaties: 

 • Organisaties en (onderzoeks-) projecten die zich richten op bewustwording van en tegengaan van polarisatie 
 • Organisaties en (onderzoeks-) projecten gericht op stimuleren van dialoog, samenwerking en vrede tussen religies en culturen 
 • Organisaties en (onderzoeks-) projecten die initiatieven die een open gesprek over LGBTQ faciliteren, ook binnen een christelijke of anderszins specifiek levensbeschouwelijke kring 
 • Buurtinitiatieven om met vluchtelingen in gesprek te komen 
 • Organisaties en projecten die jonge (potentiële) change-makers wereldwijd samenbrengt en hen met elkaar in contact brengt en/of om gezamenlijk na te denken en te werken aan maatschappelijke problemen 

 

Criteria

Initiatieven die in aanmerking kunnen komen voor financiering moeten ten minste voldoen aan de volgende criteria: 

 • Past het initiatief binnen de doelstelling van de stichting? 
 • Biedt het initiatief voldoende ruimte voor vrijheid van denken?: 
  • Faciliteert het initiatief ontmoetingen, uitwisselingen, perspectiefwisseling, dialoog met (nieuwe) gesprekspartners in een onafhankelijke / veilige sfeer? 
  • Is het initiatief voldoende gericht op vergroten van wederzijds begrip en verminderen van onverdraagzaamheid? Met name op wereld -en levensbeschouwelijk vlak? 
  • Heeft het initiatief (ook) effect op individueel niveau? 
  • Staat inclusief denken centraal? (Initiatieven die ten koste van de ander(en), of slechts eenzijdig - zonder de ander(en) - plaatsvinden worden niet ondersteund.)
  • Is er geen bedreiging voor ‘de gulden regel’: “Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Ofwel “behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden”?
 • Is er geen sprake van (specifieke) groeps- of individuele belangenbehartiging?
 • Is er vertrouwen in de mensen/organisatie en in de voorgestelde aanpak?

 

Stand van zaken augustus 2021

De stichting is nu in de opbouwfase, de benodigde voorbereidende activiteiten hebben inmiddels plaatsgevonden. Na toekenning van de ANBI-status zal een begin gemaakt worden met het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

 

© 2021 - 2024 - Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought
Webdesign: OK-Design